ห้อง จำนวนกระทู้ วันที่สร้าง
   การจัดส่งสินค้า
   การจัดส่งสินค้าเรายินดีจัดส่งสินค้าที่ลูกค้าสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ และยืนยันการชำระเงินแล้ว ทันทีในวันเดียวกัน สำหรับการสั่งซื้อก่อนเวลา 12.00 น. และในวันทำการถ้ดไป สำหรับการสั่งซื้อหลังเวลา 12.00 น.ลูกค้าสามารถระบุปลายทางสำหรับจัดส่งสินค้าได้มากกว่าหนึ่งแห่ง (กรณีที่ซื้อสินค้ามากกว่า 1 รายการ) ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง และเพิ่มความยืดหยุ่น เช่น หากลูกค้าต้องการสั่งซื้อหนังสือให้เป็นของขวัญ เป็นต้น
28 25 มิ.ย. 2555
   ต้นฉบับส่งพิจารณา
   นโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
50 25 มิ.ย. 2555
   การชำระเงิน ราคาและโปรโมชั่น
   การชำระเงิน ราคาและโปรโมชั่น
80 25 มิ.ย. 2555
   นิยายที่จะตีพิมพ์ 65 25 มิ.ย. 2555
   ข้อเสนอแนะ 20
   หนังสือชำรุด 3