สำนักพิมพ์ในเครือ Touch Publicationยินดีรับพิจารณาต้นฉบับนวนิยายจากนักเขียนหน้าใหม่ทุกท่าน


โดยเรื่องที่ส่งให้พิจารณาต้องเป็นต้นฉบับที่จบสมบูรณ์แล้วเท่านั้น


ทั้งนี้ต้นฉบับดังกล่าวจะต้องเป็นเรื่องที่ผู้เขียนได้รังสรรค์ขึ้นเอง ไม่ได้คัดลอก ลอกเลียน


หรือดัดแปลงมาจากผลงานของผู้อื่น ในแง่ของโครงเรื่อง ตัวละครเด่น และอื่นๆ เนื่อง


จากทางบริษัทมีนโยบายและแนวทางชัดเจนที่จะส่งเสริมงานที่มีคุณค่าและคัดสรรงาน


อันมีลิขสิทธิ์ถูกต้อง สร้างความบันเทิงให้กับเพื่อนนักอ่านได้เป็นอย่างดีเท่านั้นในการตีพิมพ์โดยรายละเอียดสำหรับการส่งต้นฉบับ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้เท่านั้น


(ส่งมาที่ editortouch@gmail.com)


1. ต้นฉบับให้พิมพ์ใน Microsoft Word โดยใช้ฟอนต์ Angsana new ขนาด 14 pt.


มีความยาวตั้งแต่ 130-180 หน้า A4


2. ต้องมีเรื่องย่อสรุปเนื้อหาของนวนิยายดังกล่าวตั้งแต่ต้นจนจบส่งแนบมาพร้อมกันด้วยเท่านั้น


(ทั้งนี้ เรื่องย่อ หมายถึงการสรุปเนื้อหา ทิศทางการดำเนินเรื่อง ธีมหลักทั้งหมด


ไม่ใช่แค่การส่งคำโปรยเรื่องมาลอยๆ)


3. แนบไฟล์แนะนำตัว โดยระบุ ชื่อต้นฉบับ ชื่อ นามสกุลจริงของนักเขียน


4. หลังได้รับต้นฉบับ จะมีเมลตอบกลับเพื่อยืนยันว่าทางกองบรรณาธิการ Touch Publication


ได้รับต้นฉบับที่ส่งเข้ามาให้พิจารณาแล้ว โดยทางคณะกรรมการคัดสรรต้นฉบับจะมีการแจ้งผล


ให้ทราบภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 เดือนนับจากวันที่ได้รับต้นฉบับ หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว


แล้วยังไม่ทราบผลการพิจารณาสามารถ สอบถามได้ที่ editortouch@gmail.com


5. การสอบถามผลการพิจารณา กรุณาระบุช่องทางในการส่งต้นฉบับ ชื่อเรื่อง และ


ชื่อนามสกุลจริงของผู้เขียน ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 3


6. ผลงานที่ส่งให้สำนักพิมพ์พิจารณา ต้องเป็นผลงานที่ผู้เขียนสร้างสรรค์ขึ้นเอง มิได้คัดลอกหรือ


ดัดแปลง


มาจากผลงานของผู้อื่น หากผลงานของท่านได้รับการตีพิมพ์และพบในภายหลังว่ามี


การละเมิดลิขสิทธิ์ผลงานของผู้อื่น จะถูกเรียกร้องค่าเสียหายและดำเนินคดีตามกฎหมาย


 

เพราะเราเชื่อเหลือเกินว่า นวนิยายที่ดีที่สุด สนุกที่สุด ยังไม่ได้ถูกเขียนขึ้นในโลกใบนี้...


และเรา รอที่จะต้อนรับคุณเข้าสู่ครอบครัวทัช ครอบครัวของคนรักนวนิยายเสมอค่ะ...


 

                                                                                        Touch Publication